หน้าแรก » กลอนวันแม่ »

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

กลอน รวมกลอนโดนๆ http://poem.okupdate.com

นิทานเรื่องอื่นๆ

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

อ่านแล้ว 5797 ครั้ง
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ วันแม้นั้น เป็นวันที่สำคัญของชาวไทยมากๆ เพราะแม่นั้นมีคุณต่อลูก สุดที่จะหาอะไรเปรียบเทียบได้ เว็บแห่งโชว์จังได้ทำการรวม กลอนวันแม่ภาษา อังกฤษ มาให้อ่านกัน

กลอนวันแม่ A MOTHER|S LOVE

A MOTHER’S LOVE

A Mother’s love is something
that no on can explain,
It is made of deep devotion
and of sacrifice and pain,
It is endless and unselfish
and enduring come what may
For nothing can destroy it
or take that love away . . .
It is patient and forgiving
when all others are forsaking,
And it never fails or falters
even though the heart is breaking . . .
It believes beyond believing
when the world around condemns,
And it glows with all the beauty
of the rarest, brightest gems . . .
It is far beyond defining,
it defies all explanation,
And it still remains a secret
like the mysteries of creation . . .
A many splendoured miracle
man cannot understand
And another wondrous evidence
of God’s tender guiding hand.

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ โดย ~Helen Steiner Rice~

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

กลอนวันแม่ WHEN YOU HAVE A MOTHER

WHEN YOU HAVE A MOTHER.

When you have a mother
who cares so much for you
that anything you want
becomes her desires
When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile
When you have a mother
who is so strong that
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you
When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed
Having a mother like this
makes it easy to grow up
into a loving, strong adult
Thank you for being this kind
of wonderful mother.

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ โดย ~Susan P Schutz~

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

How did you find the energy, Mom
To do all the things you did,
To be teacher, nurse and counselor

To me, when I was a kid.

How did you do it all, Mom,
Be a chauffeur, cook and friend,
Yet find time to be a playmate,
I just can’t comprehend.

I see now it was love, Mom
That made you come whenever I’d call,
Your inexhaustible love, Mom
And I thank you for it all.

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

A mothers like a ray of sunshine
Whose heart is just pure gold.
A mother beams with happiness
that’ll never grow old.
She’ll stay in my heart forever
As if she were inside
We’ve shared so many things,
We laughed, we smiled, we cried.
I love my mother very much
and still throughout the years
We share the mother daughter love,
and always when I fear,
I know I’ll always have my mother
somewhere very near!

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

 

When you feel that there is no love.

There is always someone who will always love you.

The one who will always have good wills for you

and always be ready to give you a warm hug.

The one whom you don't have to search or wait for like the destiny.

Do you know who is this person.

"Your Mom"

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

 

A mothers like a ray of sunshine
Whose heart is just pure gold.
A mother beams with happiness
that'll never grow old.
She'll stay in my heart forever
As if she were inside
We've shared so many things,
We laughed, we smiled, we cried.
I love my mother very much
and still throughout the years
We share the mother daughter love,
and always when I fear,
I know I'll always have my mother
somewhere very near!

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : mothersdaycelebration.com โดยคุณMorgan

 

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

 


How did you find the energy, Mom
To do all the things you did,
To be teacher, nurse and counselor

To me, when I was a kid.

How did you do it all, Mom,
Be a chauffeur, cook and friend,
Yet find time to be a playmate,
I just can't comprehend.

I see now it was love, Mom
That made you come whenever I'd call,
Your inexhaustible love, Mom
And I thank you for it all.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : mothersdaycelebration.com โดยคุณMaheenshah Mahnoo

 

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ


Mother is a part of God.
Mother is a part of Love.
Mother is a part of our Strength.
Mother is a part of our Winning.
Mother is a part of who direct us to right path to proceed.
and ..and ..so on..
I Love my Mother very much.....
Don't let ur Mother get away from u....
Happy Mother's Day..

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

 


Mothers are the place where love
Emerges from the earth,
And happiness rings out like bells
In honor of our birth.
Mothers are the sun that lights
For life our inner sky,
So we may know that we are loved
And need not question why.

Mothers are the moon that shines
Upon our black despair,
So even when we weep, we know
That someone's always there.

Whatever fear, or stress, or pain
Might them to anger move,
We know that underneath the storm
We have, always, their love.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


Mothers are the place that we call home.
On them we rest our heads and close our eyes.
There's no one else who grants the same soft peace,
Happiness, contentment, sweet release,
Erasing nighttime tears with lullabies,
Restoring the bright sun that makes us bloom.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


Mothers and daughters
Were daughters and mothers
Not so long ago.
We give and take
And take and give
Along time's endless row.
Love is passed
And love received
To be passed on again:
A precious heirloom
Twice, twice blessed,
A spiritual cardigan.

I'll put it on
And treasure it,
The me I have received,
And when the roles
Reverse again,
I'll have what I most need.

So may our love
Go on and on,
A hundred thousand years;
Mothers and daughters,
Daughters and mothers,
Through joys and other tears.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


Mother of my loved one, hear my love
On this, a day when such sweet words are due.
Take to heart the heartfelt praise that you
Have long bestowed but wanted little of.
Even as waves hunger for the shore,
Resting their long yearnings on the sand,
So I have found in you a mother, and
Delighted in the sunlight at your door.
An accident of love brought us together,
Yet though I chose not, I would choose no other.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


"Happy Mother's Day" means more
Than have a happy day.
Within those words lie lots of things
We never get to say.
It means I love you first of all,
Then thanks for all you do.
It means you mean a lot to me,
And that I honor you.

But most of all, I guess it means
That I am thinking of
Your happiness on this, your day,
With pleasure and with love.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


I see you working hard for me
And wonder what it means:
Whether I will do the same
And give up my own dreams
To offer someone else my world,

A stranger from my womb,
And say: Here, take my life,
So you, not I, can bloom.

I often wonder at the depth
Of that cool sacrifice;
I know it can't be "just because,"
Or simply to be nice.

It is so awesome, I can't think
How I could make that choice,
Except I see something in you
That gives my own heart voice.

I see sometimes a happiness
Amid the stressed-out day
That no one else can hope to know
In any other way.

I feel it when you look at me
And understand sometimes
That things I do, I do for two,
And then your hard life shines.

And when I give you grief, I know
That all the bitter pain
Between a mom and growing child
Is simply like the rain

That alternates with sunny days,
Passion without end,
While underneath is more of life
Than we can comprehend.

And then I know, perhaps, why I
Like you might be so moved
To give my life to someone else,
And know that I have loved.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


"Happy Mother's Day" means more
Than have a happy day.
Within those words lie lots of things
We never get to say.
It means I love you first of all,
Then thanks for all you do.
It means you mean a lot to me,
And that I honor you.

But most of all, I guess it means
That I am thinking of
Your happiness on this, your day,
With pleasure and with love.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


Happy Mother's Day, dear daughter!
All my love to you!
Praised be those who give themselves,
Poised to part the sea!
Years of loving need no quarter,
Making passion do,
Offering a trove of selves,
Though vicariously.
How beautiful the gift of giving
Each the unspent whole,
Returning, turning, like a tide,
'Ere the moment wanes!
So beautiful, the act of living
Densely through a soul
Alight with wonder at the ride,
Yet soon to take the reins!

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


A mother's love determines how
We love ourselves and others.
There is no sky we'll ever see
Not lit by that first love.
Stripped of love, the universe
Would drive us mad with pain;
But we are born into a world
That greets our cries with joy.

How much I owe you for the kiss
That told me who I was!
The greatest gift--a love of life--
Lay laughing in your eyes.

Because of you my world still has
The soft grace of your smile;
And every wind of fortune bears
The scent of your caress.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


A villanelle for Mother's Day
Should take me just about an hour:
Writing it is child's play.
Because I know just what to say,
And rhyming's quite within my power,
To write it should be child's play.

Yet plain speech is not my way:
I look for leaves to shade my flower,
This villanelle for Mother's Day.

I do not wish to sound too fey,
Obscure, mystic, gushy, sour--
Arggh! Writing's never child's play!

Yes, childish! To my dismay,
Far beyond the allotted hour,
This villanelle for Mother's Day

Dawdles on. Let me just say
It plain: I love you, and so end our
Villanelle for Mother's Day.
(Well ... writing it was child's play.)

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

 


A mother's love determines how
We love ourselves and others.
There is no sky we'll ever see
Not lit by that first love.
Stripped of love, the universe
Would drive us mad with pain;
But we are born into a world
That greets our cries with joy.

How much I owe you for the kiss
That told me who I was!
The greatest gift--a love of life--
Lay laughing in your eyes.

Because of you my world still has
The soft grace of your smile;
And every wind of fortune bears
The scent of your caress.

ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ : poemsforfree.com

 

 

กลอนวันแม่

แด่คุณครูคนโปรดคนแรกของลูก สุขสันต์วันแม่
To my first and favorite teacher! Happy Mother's Day!

ขอบคุณที่ให้ความรักมากมายแก่ฉันตลอดปีนี้ รักแม่นะ สุขสันต์วันแม่
Thank you for giving me so much love all these years I love you Mom Happy Mother's Day

แด่คุณแม่ที่แสนยอดเยี่ยมและเพื่อนที่แสนพิเศษของลูก สุขสันต์วันแม่
To a wonderful Mom and a very special friend to me Happy Mother's Day

ขอบคุณที่ให้โอกาสลูกอีกครั้งเสมอ รักแม่จ้ะ สุขสันต์วันแม่
Thank you for always giving me a second chance I love you Mom Happy Mother's Day

ขอบคุณสำหรับการสอนลูกให้รู้ผิดรู้ถูก รักแม่มาก สุขสันต์วันแม่
Thank you for teaching me right from wrong I love you Mom Happy Mother's Day

ขอบคุณที่ให้เวลาลูกได้ค้นพบตัวเอง รักแม่มาก สุขสันต์วันแม่
Thank you for giving me time to find myself I love you Mom Happy Mother' Day

ที่มา กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ ด้านล่าง

http://info.muslimthaipost.com

http://www.dekying.com

http://poem.okupdate.com
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

แสดงความคิดเห็น : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

มารยาทในการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น พบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาส่ง email มาที่ admin@siam55.com
   
ชื่อ หรือ Email :
ข้อความ :
  verify  พิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็น..